کادر مدرسه

                

نام و نام خانوادگی :علی محمد ولی

سمت :مدیر مجتمع

سابقه کاری:بیش از 30 سال

   
  
          
                  

 

نام و نام خانوادگی :مرتضی احمدی

سمت :مدیر دبیرستان

سابقه کاری:26 سال


نام و نام خانوادگی :تقی حاج علیان

سمت :معاون آموزشی

سابقه کاری:بالای 30 سال

نام و نام خانوادگی :علی احمدی

سمت :معاون آموزشی و مربی ورزش

سابقه کاری:5 سال

نام و نام خانوادگی :حشمت اله سوری

سمت : دبیر عربی

سابقه کاری : بالای 31 سال

نام و نام خانوادگی : حمید کمره ای

سمت : دبیر علوم

سابقه کاری : 5 سال

نام و نام خانوادگی :سید محمد هادی قاری زاده 

سمت :دبیر فناوری

سابقه کاری :20 سال س

نام و نام خانوادگی : مسعود غلامی

سمت : دبیر ریاضی

سابقه کاری : 2 سال

نام و نام خانوادگی : سعید گودزی

سمت : دبیر زبان

سابقه کاری : 18 سال

نان و نام خانوادگی : قاسم تهرانی

سمت : دبیر آموزش دفاعی - هنر -

سابقه کاری : 41 سال

نام و نام خانوادگی : علیرضا غفوری

سمت : دبیر مطالعات

سابقه کاری : بیش از 30 سال

نام و نام خانوادگی : حشمت رمضانپور

سمت : دبیر قرآن - دینی

سابقه کاری : 50 سال

نام و نام خانوادگی : علی مطهری راد

سمت : خدماتی

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top