درباره آموزشگاه

درباره آموزشگاه

کادر مدرسه

                 نام و نام خانوادگی :علی محمد ولی سمت :مدیر مجتمع سابقه کاری:بیش از 30 سال                                        نام و نام خانوادگی :مرتضی احمدی سمت :مدیر دبیرستان سابقه کاری:26 سال نام و نام خانوادگی :تقی حاج علیان سمت :معاون آموزشی سابقه کاری:بالای 30 سال نام و نام خانوادگی :علی احمدی سمت :معاون آموزشی و مربی ورزش سابقه کاری:5 سال نام و نام خانوادگی :حشمت اله سوری سمت : دبیر عربی سابقه کاری : بالای 31 سال نام و نام خانوادگی : حمید کمره ای سمت : دبیر علوم سابقه کاری : 5 سال نام و نام خانوادگی :سید محمد هادی قاری زاده  سمت :دبیر فناوری سابقه کاری :20 سال س نام و نام خانوادگی : مسعود غلامی سمت : دبیر ریاضی سابقه کاری : 2 سال نام و نام خانوادگی : سعید گودزی سمت : دبیر زبان سابقه کاری : 18 سال نان و نام خانوادگی : قاسم تهرانی سمت : دبیر آموزش دفاعی - هنر - سابقه کاری : 41 سال نام و نام خانوادگی : علیرضا غفوری سمت : دبیر مطالعات سابقه کاری : بیش از 30 سال نام و نام خانوادگی : حشمت رمضانپور سمت : دبیر قرآن - دینی سابقه کاری : 50 سال نام و نام خانوادگی : علی مطهری راد سمت : خدماتی
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top